Ummai Pola Yarumilla Lyrics PPT

Ummai Pola Yarum Illai Lyrics

உம்மை போல யாரும் இல்லை 

என்னை என்றும் நேசிக்க 


உந்தன் சத்தம் கேட்பேன்

உந்தன் சித்தம் செய்வேன் 

உமக்காக உயிர் வாழ்கிறேன் 

உமக்காக உயிர் வாழ்கிறேன்

உமக்காக உயிர் வாழ்கிறேன் 


நிந்தனைகள், போராட்டம் 

பழி சொல்கள் அவமானம் 

எனக்கெதிராய்  என் வாழ்வில் வந்தாலும்பலவீனம்,  தடுமாற்றம், தோல்விகள் ஏமாற்றம்  

என் வாழ்வில் படையெடுத்து வந்தாலும் 


வறட்சிகள் வந்தாலும் 

தனிமையில் நின்றாலும்

என் சார்பில் நீர் போதும் என்பேன்