Thuthikku Paathirar Magimai Umakke Lyrics
துதிக்கு பாத்திரர்
மகிமை உமக்கே
எங்கள் கரங்களை உயர்த்தி
உம்மை என்றும் ஆராதிப்போம்

நீர் பெரியவர்
அற்புதங்கள் செய்பவர்
உம்மைப்போல யாருமில்லை
உம்மைப்போல யாரும் இல்லை

thuthikku pathirar, thuthikku pathirar lyrics, thudhikku pathirar lyrics ppt, neer periyavar arputhangal seibavar lyrics, neer periyavar lyrics ppt, neer periyavar lyrics ppt, thuthikku pathirar lyrics ppt