Paralogame Ummai Thuthipathal Lyrics. PPT. Chords

Paralogame Ummai Thuthipathal Lyrics. PPT. Chords


பரலோகமே உம்மைத் துதிப்பதால்
கர்த்தாவே அங்கே வாழ்கிறீர்
உம் ஆலயத்தில் உம்மைத் துதிக்கிறோம்
கர்த்தாவே எழுந்தருளும்

துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம்
ஒன்றாக கூடித் துதிக்கிறோம் - அல்லேலூயா 

உந்தன் நாமம் உயர்த்தும் இடத்தில்
அங்கே வாசம் செய்வீர்

உம்மைப்போல் ஒரு தெய்வம் இல்லை
சர்வ சிருஷ்டிகரே

துதியும் கனமும் மகிமையெல்லாம்
உமக்கே செலுத்துகிறோம்

Keywords: பரலோகமே உம்மைத் துதிப்பதால் Lyrics. Paralogame ummai thu padal lyrics ppt. paralogame ummai thuthipathal lyrics. paralogame ummai thu padal lyrics. paralogame ummai thuthipathal lyrics ppt. paralokame ummai thuthi padal lyrics. ppt. chords. paralogame ummai thuthipathal lyrics in tamil. paralogame ummai thuthi padal lyrics in tamil. paralogame ummai thuthi padal song lyrics