உம்மால் மட்டும் தான் முடியும் - அது

மண்ணா இருந்த என்ன மாணிக்கமாக மாற்ற
பாழாப்போன என்ன பொன்னா மாற்றி பார்க்க
ஓரத்தில் இருந்த என்ன கோபுரத்தில் உயர்த்தி வைக்க – ஒரு

பிரதான பாவி என்ன புனிதனாக மாற்ற
விழுந்து கிடந்த என்ன அழைத்து நிலைத்து நிறுத்த
ஒன்றுக்கும் உதவாத என்ன கிருபையால் பயன்படுத்த

மக்கா இருந்த என்ன பக்காவாக மாற்ற
வேஸ்டா கிடந்த என்ன டேஸ்டா மாற்றி காட்ட – 2
தோல்வியில் துவண்ட என்ன தோள்மீது தூக்கி சுமக்க

இயேசுவே என்ன தேடி வந்தவரே
இயேசுவே என்ன உயர்த்தி மகிழ்பவரே

PPT Not AvailableSearch Description: ummal mattum than mudiyum, ummal mattumthan mudiyum, ummal mattum thaan song lyrics, manna iruntha enna, makka iruntha enna, pirathana pavi enna, ummal mattum thaan mudiyum, james edward, ariyalur wesley, song lyrics, song ppt, tamil, chords.