என்னை காக்கும் நல்ல மேய்ப்பர்
எந்தன் வாழ்வின் வெளிச்சம் நீரே
நான் காண ஏங்கும் அழகும் நீரே
என் ஜீவன் தந்த நித்யரே-2

இயேசுவே இயேசுவே-4

தாயின் கருவில் என்னை கண்டு
என் கரம் பிடித்துக்கொண்டீர்
என்னை உள்ளங்கையில் வரைந்தெடுத்து
உம்மோடு இணைத்து விட்டீர்-2-இயேசுவே

பாவத்தின் விளிம்பில் இருந்த என்னை
உம் இரத்தம் மீட்டதே
சிலுவை நிழலின் வல்லமை
புது ஜீவன் தந்ததே-2

இயேசுவே என் ஜீவனே
இயேசுவே என் இரட்சகரே
இயேசுவே என் மேய்ப்பரே
இயேசுவே...- என்னை காக்கும்

DOWNLOAD PPT

NALLA MEIPPAN - நல்ல மேய்ப்பன் | Benny Joshua