சோர்ந்திடும் நேரத்தில் உம்மையல்லாமல்
சார்ந்திட யாருமில்லை
கண்ணீரின் பாதையில் உம்மையல்லாமல்
தேற்றிட யாருமில்லை

அழுதிட பெலனின்றி தவித்திடும் நேரத்தில்
எங்கு நான் சென்றிடுவேன்
அப்பா உம் பாதத்தில் என் முகம் பதித்து – 2
இதயத்தை ஊற்றிடுவேன் – 2

மெதுவான தென்றல் பெரும் புயலாகி
என்மேல் மோதுகையில்
பயந்திட மாட்டேன் (நான்) பதறிட மாட்டேன் (நான்) – 2
இயேசுவே உம்மை நம்புவேன் - 2

சோதனை சகிப்போர் பாக்கியவான்கள்
பொன்னாக விளங்குவார்கள்
காத்திருப்பேன் நான் புது பெலன் அடைவேன்- 2
கழுகைப்போல் எழும்பிடுவேன் - 2

Sornthidum Nerathil Lyrics PPT - Pr. R. Reegan Gomez


Search Keywords: sornthidum nerathil, sorthidum naerathil, song lyrics, lyrics ppt, tamil christian songs, ppt, chords, ppt download, tamil lyrics, reegan gomez, reegan gomes song.