நீரே பெரியவர் நீர் ஒருவரே பெரியவர்
யோனாவிலும் சாலமோனிலும் நீரே பெரியவர்
நீரே பெரியவர் நீர் ஒருவரே பெரியவர் 
சர்வத்திலும் சகலத்திலும் நீரே பெரியவர்

மனுஷரைப்பார்க்கிலும் நீரே பெரியவர்
பிரபுக்களைப்பார்க்கிலும் நீர் ஒருவரே பெரியவர்-2
நான் நினைப்பதிலும் ஜெபிப்பதிலும் அதிகமாய் செய்பவர்

கஷ்டத்தின் நேரங்களில் நீரே என் துணை
கண்ணீரின் பாதைகளில் நீர் ஒருவரே என் பதில்-2
என் சூழ்நிலையைப்பார்க்கிலும் நீரே பெரியவர் 
என் தேவையை பார்க்கிலும் நீர் ஒருவரே பெரியவர்-2
என் உயர்வினிலும் தாழ்வினிலும் நீரே பெரியவர்

சீறிடும் புயல்களை நீரே அதட்டுவீர்
கொந்தளிக்கும் கடல்களை நீர் ஒருவரே அடக்குவீர்-2
யுத்தங்கள் செய்வதில் நீரே வல்லவர்
அற்புதம் செய்வதில் நீர் ஒருவரே சிறந்தவர்-2
என் மரணத்திலும் ஜீவனிலும்  நீரே பெரியவர்

Neere Periyavar Lyrics in English

Neere Periyavar Neer Oruvare Periyavar
Yonavilum Salamonilum Neere Periyavar
Neere Periyavar Neer Oruvare Periyavar
Sarvathilum Sagalathilum Neere Periyavar

Manusharaiparkilum Neere Periyavar
Prabukalai Parkilum Neer Oruvare Periyavar
Naan Ninaipathilum Jebippathilum Athikamai Seibavar

Kastathin Nerangalil Neere En Thunai
Kanneerin Paathaigalil Neer Oruvare En Bathil
En Soolnilaiyai Parkilum Neere Periyavar
En Thevaiyai Parkilum Neer Oruvare Periyavar
En Uyarvinilum Thaalvinilum Neere Periyavar

Seeridum Puyalgalai Neere Athattuveer
Konthalikkum Kadalgalai Neer Oruvare Adakkuveer
Yuthangal Seivathil Neere Vallavar
Arputham Seivathil Neer Oruvare Seranthavar
En Maranathilum Jeevanilum Neere Periyavar

DOWNLOAD PPT

neere periyavar, neere periyavar song lyrics, neerae periyavar, neerae periyavar lyrics, neere periyavar song lyrics ppt, philip jeyaraj, sofia philip, kastathin nerangalil, neere periyavar sofia philip.

Search Description: neere periyavar, neere periyavar song lyrics, neerae periyavar, neerae periyavar lyrics, neere periyavar song lyrics ppt, philip jeyaraj, sofia philip, kastathin nerangalil, neere periyavar sofia philip.